Επίσκεψη Γ΄ τάξης στο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Λαϊκών Οργάνων

1η Μαρτίου 2016

Επίσκεψη  Γ΄ τάξης στο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Λαϊκών Οργάνων