Σχολικός Κήπος

Μπορεί να είναι μικρός....

  

αλλά μπορεί να γίνει πολύ όμορφος....

  

και... έχει και κομποστοποιητή!!